Pomoc w konfiguracji programu pocztowego

Nazwa usługi Parametr
Adres serwera IMAP4 oraz SMTP ttl.pl
Port serwera IMAP4
(poczta przychodząca)
993
Port serwera SMTP
(poczta wychodząca)
587
Uwierzytelnianie SMTP Serwer wymaga uwierzytelniania
danymi logowania
Połączenie szyfrowane dla IMAP4 Typ: SSL
Połączenie szyfrowane dla poczty wychodzącej Typ: TLS

Przykład konfiguracji programu Microsoft Outlook jako klienta poczty WECON

Krok 1 konfiguracji programu Microsoft Outlook

Po uruchomieniu kreatora dodawania nowego konta pocztowego należy wybrać opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych serwerów, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

Krok 2 konfiguracji programu Microsoft Outlook

Z dostępnych opcji usług należy wybrać pozycję POP lub IMAP, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

Krok 2 konfiguracji programu Microsoft Outlook

W sekcji Informacje o użytkowniku podajemy swoje dane osobowe oraz adres e-mail zarejestrowany przez administratora. Jako Typ konta wybieramy z listy opcję IMAP, serwer poczty przychodzącej oraz wychodzącej (SMTP) ustawiamy na adres: ttl.pl. W sekcji Informacje o logowaniu bardzo uważnie należy przepisać jako login cały adres e-mail oraz poprawne hasło nadane przez administratora systemu. Należy otworzyć okno dodatkowych ustawień klikając przycisk Więcej ustawień...

Krok 2 konfiguracji programu Microsoft Outlook

W sekcji Ogólne podajemy dowolną nazwę konta. Widoczna jest ona na liście kont programu Microsoft Outlook. Dwa dodatkowe pola umożliwiają wpisanie nazwy organizacji/firmy oraz adres zwrotny, jeżeli ma być inny niż adres naszej skrzynki pocztowej. Klikając kartę Serwer wychodzący przechodzimy do kolejnych opcji konfiguracji.

Krok 2 konfiguracji programu Microsoft Outlook

Na karcie Serwer wychodzący zaznaczona musi być opcja Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. Do uwierzytelniania klient Microsoft Outlook będzie używał danych logowania naszej skrzynki dlatego zaznaczona musi być opcja Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej. Ostatnią kartą konfiguracji jest karta Zaawansowane.

Krok 2 konfiguracji programu Microsoft Outlook

W sekcji Zaawansowane należy ustawić numery portów usługowych oraz sposób szyfrowania komunikacji. Dla opcji Serwer przychodzący (SMTP) zgodnie z tabelą powyżej podać należy wartość 993 oraz wybrać opcję szyfrowania z listy rozwijanej SSL. Dla opcji Serwer wychodzący (SMTP) zgodnie z tabelą powyżej podać należy wartość 587 oraz wybrać opcję szyfrowania z listy rozwijanej TLS. Koniec konfiguracji potwierdzamy przyciskiem OK.

Program Microsoft Outlook po zakończonej konguracji spróbuje wysłać wiadomość testową na adres skonfigurowanej skrzynki. Jeżeli konfiguracja przebiegała pomyślnie w skrzynce odbiorczej znajdziemy wiadomość powitalną :-)